יש בני הדור השני והשלישי לשואה שכבלי הבושה והאשמה מפעילים אותם והם חיים בדאגה, עצבות ותחושת החמצה באופן סמוי או גלוי.

הדרך שלי לעבודה עם בני ובנות הדור השני והשלישי לשואה התחילה בביתי פנימה. מתוך החלטה מודעת כאדם בוגר, דור שני, בוגרת "עמך", בת לשני הורים נפלאים ניצולי שואה – ביקשתי לצאת מצל השואה.

"דור שני ושלישי נפתחים לחיים"

נוצר כדי לאפשר מרחב פתוח ובטוח שבו אפשר להציג אתגרים,
להעלות הרהורים בנקודות קושי ולשתף בסיפורי החיים מהניסיון האישי שמציבה בפנינו המציאות הזו.

הנה הקישור בדף הפייסבוק:
דור שני ושלישי נפתחים לחיים