לשמור את תדר "העבודה" בזרימה מתמדת בכל מקום ובכל עת ויישומה כאורח חיים.

הייחודי לנו הוא השילוב והאיזון העדין בין שניים:
מצד אחד – ביסוס רוח "העבודה" והטמעה באורח החיים שלנו בתרגול קבוע
מאידך – רוח הקהילה, החברותא והשמחה של המפגש.

המטרה
תרגול והעמקת ה"עבודה" כדי לשמר את התדר,
לענות על שאלות העולות בתרגול היומי כדי לדייק ביישום,
להכיר חברים שיאפשרו זה את זה ב"עבודה" במרווחי הזמן שבין המפגשים,
להיעזר בחברים שנמצאים ב- help line באתר של BKI ובכך לתמוך זה בזה,
ולתמוך בשיתופי פעולה הדדיים להפצת התדר.

פירוט:
·  לעבוד בשותפות הנובעת מאהבת האמת והרצון בהעמקה והטמעת "העבודה" כדרך חיים
·  רוח הקהילה בעשייה ביחד מתוך שמחה, הנאה, חמלה ברגע זה כלפי עצמנו וכלפי אחרים.
·  ה"ביחד" שלנו חזק וחשוב יותר מה"אחד".
·  אנחנו אמונים על יושרה אישיתמי שלא חי את "העבודה" מוזמן לצאת מהקהילה ולחזור אלינו כשיחזור ל"עבודה".
·  מי שמרגיש לא בנוח לאורך התהליך מחוייב באופן אישי לעשות את "העבודה".
·  העצמת חברים – לאפשר הזדמנות של התנסות בהנחיה למנוסים, למוסמכים, לנמצאים בתהליך ההסמכה ולמתאימים.
·  לכבד את האנשים שנמצאים בתהליך, לא להתערב באיפשור, לא לתת עצה.
·  המפגשים הם מרחב בטוח לשקט, התבוננות פנימה ולתת "לעבודה" לעבוד,
·  לעיתים יש צורך פשוט לשבת, לנוח, להתכנס ביחד או לבד ומרחב השקט מאד תומך בזה.
·  חבר שמבקש להיות בשתיקה ילך עם תג שמציין זאת והאחרים יכבדו את הבחירה.